Има ли подповърхностни причини за разликата в заплащането между двата пола?

Преди време ви информирахме, че жените в Европейския съюз получават средно една четвърт по-малко възнаграждение от колегите си от мъжки пол. Причините за тази съществена разлика често се приписват на професионалната сегрегация по пол, задвижвана от дискриминация.

Но скорошно проучване се съсредоточава върху основните разлики между половете по отношение на предпочитанията и психологическите качества, вместо върху дискриминация. Тези качества и предпочитания могат да повлияят върху избора на работа и следователно да помогнат да се обясни разликата в заплащането на жените и мъжете. Например, жените по-често търсят различни пътища за кариерно развитие и оценяват по-високо гъвкавостта и приятната среда на работното място, вместо да се фокусират директно върху заплащането. Като цяло, жените са склонни да бъдат по-чувствителни към риска от мъжете и имат по-ниски изисквания при конкурентни ситуации, според проучването – все фактори, които могат да доведат до по-ниски доходи в сравнение с мъжете. Така психологията изглежда дава много обяснения за разликата в заплащането на двата пола.

Друго изследване в тази област е фокусирано върху оптимизма. Под оптимизъм се разбира систематично предубедените вярвания за вероятността да се справим добре. Психолозите са документирали нашата склонност да се виждаме по положителни начини и да вярваме, че бъдещето ни ще е по-добро, отколкото доказателствата на настоящето могат да предположат. Когато става въпрос за оценка на нашата компетентност, мъжете се надценяват, докато жените са по-песимистични. Оптимизмът се отразява върху удовлетвореността, която получаваме от нашето заплащане. Удовлетвореността от заплатата е малко или много резултат на нашите очаквания. Да получиш 10 лв., когато си очаквал 5 лв., е добре. Но да получиш 10 лв., когато си очаквал 20 лв. – никак.

И тъй като жените са предразположени да се подценяват, проучването установява, че те в общия случай са доволни на сегашното равнище на възнаграждението си и не се притесняват от неравенството в заплащането между половете. Мъжете пък винаги търсят повишение и не се страхуват да сменят работата си, ако тя ще им носи повече пари.

Изводът е, че очевидно оптимизмът се отплаща на пазара на труда – той води до преследване на работа с по-добри заплати. Оптимизмът може да е полезен и по други начини. Психолозите го свързват с мотивацията и нашата способност да се справяме със стреса. Вярването в себе си и в собствените възможности помага също така да убедим другите, особено нашите шефове, че сме добри в работата си.

Коментирай