Приличате ли на името си? Хората свързват лица с имена с невероятна точност.

Навярно на всекиго се е случвало или поне е бил очевидец на подобен „феномен” – да се запознае с някой и да помисли колко всъщност му отива името. Съществуват стереотипи, които хората подсъзнателно свързват с определени имена. Напълно възможно е да помислите как някой изглежда като „типичен Иван”. Именно върху това се фокусира ново изследване публикувано в научния журнал Personality and Social Psychology. То твърди, че хората свързват лица с правилните имена много по-често от очакваното.

Йерусалимският професор Йонат Зуебнър провежда серия от експерименти като част от изследването. В един от тях, над 100 участници получават снимка на непознат, която трябва да асоциират с подходящо име. Те трябва да подберат снимката, която кореспондира най-точно със зададеното име. С всеки следващ опит участниците се подобряват все повече и повече – от 25 до 40 % подобрение. Учените, провеждащи експеримента, представят своята хипотеза относно получените резултати. Според тях ефектът е подвластен на културните и социални стереотипи, с които свързваме дадено име.

В друг експеримент от поредицата, осъществен на територията на Франция и Израел, доброволците получили „микс от лица и имена” на хора с израелски и френски корени. Задачата за френските доброволци се оказва сравнително лесна, тъй като те демонстрират страхотен усет в съчетанието си от  „лица с френски корени” + „френски имена”. Респективно, израелските участници се оказват далеч по-добри в разпонаването на лицата с израелски корени и тяхното име. Това води учените до заключението, че феноменът е културно изолиран и всяка култура има своите подсъзнателни стереотипи, свързани с определени имена.

Компютрите и асоциацията между „име+лицеви черти”

Продължвайки проучването, изследователите „обучават” компютър да съчетава лица с имена като използва специален алгоритъм за разпознаване. В този тест са включени повече от 94 хиляди снимки на хора (лица). Алгоритъмът достигна до 54 % точност при съчетаването на „име + лице”.

Черти, чрез които компютъра разпознава лицата и ги свързва с дадено име. Източник: The Conversation

Важно е да се отбележи че това „изписване” на името ни на лицето ни, може да се дължи и на самите нас. Според професор Зуебнър, е вероятно хората подсъзнателно да променят външният си вид, за да се впишат в социалните и културните норми. С други думи, очакванията на другите към нас могат да ни се отразят като личност и да повлияят върху това, което сме и което можем да бъдем в бъдеще. Това е доказано и в множество предишни изследвания фокусирани върху раса и пол.

Професор Рут Майо, също преподаващ в ивритския университет в Йерусалим, споделя:

„За нас е ясно, че половата ни пренадлежност може да даде– и в действителност се случва – силно отражение върху социалното ни израстване и изграждане като личност. Освен това, имената ни биват избирани от други хора – нашите родители- и в много случаи могат да повлияят върху връзката ни с обществото като цяло. Ние сме предмет на социално структуриране от мига, в който сме родени, и то не въз основа на половата си принадлежност,  етничност или социо-икономически статус, а въз основа на простичкия избор в ръцете на този, който ни подарява името”.

Колкото и невероятно да звучи, изглежда че родното ни име може да повлияе върху светогледа ни и отношението ни с околните в личен и професионален аспект.

А вие как мислите – изглеждате ли като името си? Смятате ли, че името ви „отива” и околните ви асоциират с него?

Коментирай