“Няма да получите омразата ми”, Антоан Лейри

  Ако Богът, в чието име убивате сляпо, ни е създал по свой образ и подобие, всеки куршум, забит в тялото на жена ми, вече е рана в неговото сърце.   Хора играят на богове. Решават кой трябва да умре. Оставят душите …