Философия за киборги. Киберпънк етюди върху идентичността и „Дух(ът) в броня(та)“

“Бъдещето вече е тук – просто не е равномерно разпределено.“[1] Киберпънкът е научнофантастичен жанр, който води началото си от 80-те години на 20 век и като такъв е опит за критично осмисляне на съвременните въпроси, свързани с влиянието на науката и технологиите …