Има ли подповърхностни причини за разликата в заплащането между двата пола?

Преди време ви информирахме, че жените в Европейския съюз получават средно една четвърт по-малко възнаграждение от колегите си от мъжки

Към цялата статия