Могат ли технологиите да се борят с климатичните промени?

2016 бе най-топлата година в историята – с температура около 1.2°C по-висока от прединдустриалните нива. Докато това не звучи много

Към цялата статия