Успехът на САЩ започва от основаването им?

Хората, които изградили САЩ, не са принадлежали на политически партии, макар и да са имали доста противоречия, защото се опитвали да избегнат порочните практики, които забелязвали в Британското правителство.

Целта им била да изберат най-добрите кандидати за президент, вместо да се разделят в надпревара, породена от алчност за себеоблагодетелстване и кариерно развитие на политическата сцена.  

Макар и късно създадена, Американската държава има на какво да научи много от страните с дълга и богата история. Въпросът е дали с годините тя ще се превърне в копие на останалите страни в света или като по-силна страна ще наложи добрия пример в световен мащаб, както бе направено с плана Маршал.