Знаете ли, че мравките могат да бъдат опасни?

Най-трудолюбивите представители на насекомите – мравките са все още неизследвани. Или поне не до степен, че да знаем достатъчно за навиците и инстинктите им. Изглежда, че заради забележително малките си размери си не могат да бъдат заплаха, но тези дребни приятели могат да бъдат както полезни, така и много опасни за човека. Повечето представители на този вид се считат за полезни насекоми, но има видове, които могат да бъдат сравнително опасни, тъй като използват ожилване с цел паралициране на плячката си. Това ожилване би могло да парализира дребни бозайници, включително и хора.

Теглото на един индивид варира средно от един до пет грама, като тази осреднена стойност е се отнася за всички над 12 000 вида мравки. Друг интересен факт е, че мравките могат да носят до двадесет път по-голям товар от собственото си тегло – тези малки приятели биха могли да вършат доста работа. За да ги накараме наистина да ни помагат в ежедневно тежките задачи, ще трябва да се научим да комуникираме с тях.

Йерархичното съсловие е присъщо за тях и също като харата и техните божества, мравките охажват своята кралица. Те ревностно я защитават, като често в схватки се стига до финален край.

Мравчената кралица достига най-голям размер от всички индивиди в мравуняка. Преди да създаде мравуняка тя има криле, които след установяването ѝ закърняват. Без своята кралица, мравките оцеляват около месец. Само в много редки случаи те намират приемна кралица.

Ако всички 12 000 вида мравки съберат своите индивиди на едно място, те биха тежали повече отколкото всички хора на планетата.

Коментирай