Книгите и младежите, които не четат

Как да накараме децата да четат? Самият глагол “накараме” загатва за проблем. Децата трябва да се възпитават с духа на литературата, за да може книгите да се превърнат в обичайна част от ежедневието им като възрастни. Книгите не са нещо, което само …