“Тук… на края на света” – руска пиеса на българската сцена

Още в началото на спектакъла сценичното действие ни отвежда в такива художествени пространства, че за зрителя е трудно да определи къде и кога с точност се развива действието. Несъмнено, това решение е търсен ход, драматургичният текст да надхвърли рамките на „националното и …