“All over the place: Adventures in travel, true love and petty theft”, Geraldine DeRuiter

Август е последният летен месец и в опит да го задържа възможно най-дълго, ще ви разкажа набързо за “All over the place: Adventures in travel, true love and petty theft” от Geraldine DeRuiter. Препоръката ми е да вземете книгата с вас по …