“Папагалите от площад Арецо”, Е.-Е.Шмит

„С тази бележка само ти обръщам внимание, че те обичам. Подпис: Знаеш кой.“ Представете си, че получавате анонимна бележка с такова съдържание – ще ви накара ли да се усмихнете или пък да потреперите от ужас? Ще решите ли, че е грешка …