“Часовете”, Майкъл Кънингам

На различни места, по различно време, и все пак винаги и навсякъде – хората търсим смисъла с всичките му разнообразни дефиниции и проявления. В “Часовете” Майкъл Кънингам ни разказва за това търсене от позицията на три жени, които живеят по различно време …