Тезиси върху чудовищата, Чайна Миевил

1. Историята на всички досегашни общества е история на чудовища. Хомо сапиенс е създател на чудовищата, те са сънят на разума му. Те не са патологии, a симптоми, диагнози, величия, игри и ужаси. 2. Да се настоява, че елемент от чудовищността е …