“Тихата вяра в ангели”, Р. Дж. Елъри

“Тихата вяра в ангели” е трилър, но от онези, които са написани на малко по-висок стил от обичайния за жанра и които се развиват по-бавно, така, сякаш криминалните елементи са само “за цвят”, а магията им е скрита в красивия език и …