“Четирите цвята на магията”, В. Е. Шуаб

Магията е жива и е тук. Или почти. Защото вие сте в онази реалност, която се шири около Сивия Лондон – свят, който е обикновен и безцветен, скучен, защото много отдавна е изгубил магията и спомена за нея. И потънали в тази забрава, мислите, …