Exhalation: Stories, Ted Chiang

Ако ме попитате кое е най-интересното нещо от редиците на художествената литература, което съм чела в последните месеци, без колебание и бързо мога да изстрелям “Разказите на Ted Chiang!”. Така че още в първия параграф заявявам еднозначано: гоoореща препоръка както за Exhalation: …