Едно от по-важните неща, които откриваш, когато пораснеш, е, че любовта и връзките нямат нищо общо… с нищо. Изобщо розовата представа, която имаме за тях от изкуството, описва добре силната емоция в началото, но не дава дори най-малък намек колко по-различни са след като пеперудите в стомаха отлетят, а ежедневието и рутината заемат полагащото им се място. Да имаш хубава връзка е много просто – ако двама души са щастливи заедно, остават заедно. Но е и едно от най-сложните неща на света – защото да си щастлив е предизвикателство.

Our understanding of love has been hijacked and beguiled by its first distractingly moving moments. We have allowed our love stories to end way too early. We seem to know far too much about how love starts, and recklessly little about how it might continue.

Затова The course of Love, която описва именно естествения цикъл на любовта, изглеждаше като една от по-важните книги, които трябва да прочетеш, ако искаш да имаш осъзната връзка. Обещаваше и да е увлекателна, тъй като предава това познание посредством историята на Раби и Кирстен, разказва с примери какво се случва на емоционално и психологическо ниво при дългото съвместно съжителство.

И наистина – първата част на книгата е място, в което много двойки могат да се познаят и да осъзнаят някои истини, които биха им помогнали да изградят хармония и разбиране помежду си. Силното начало отваря прозорец към връзките, през който можем да получим по-различна гледна точка за част от нещата, които не разбираме или не харесваме в партньора си.

It is a privilege to be the recipient of a sulk: it means the other person respects and trusts us enough to think we should understand their unspoken hurt. It is one of the odder gifts of love.

Книгата се опитва да изследва и моделите в човешкото поведение, създадени от детството или предишни преживявания, как те определят настоящите решения и защо е почти непосилно да бъдат променени – но за мен го прави повърхностно, без да дава достатъчно информация и обяснения , сякаш дава диагнозата, но не и лечението.

When our minds are involved in transference, we lose the ability to give people and things the benefit of the doubt; we swiftly and anxiously move towards the worst conclusions that the past once mandated.

След по-впечатляващото начало обаче книгата бързо започна да ме губи. Личната история вътре не беше достатъчно ангажираща, героите не предизвикаха никаква емоция в мен и към средата техният наратив дори ми пречеше. Интелектуалната/ психологическа част пък бързо загуби остротата си – остана ми чувството, че авторът просто е написал нещата, които всички, преминали през малко по-дълга и ангажираща връзка, знаем (независимо дали осъзнато или интуитивно) – просто описание, без някакъв извод, решение или поне малко по-научно обяснение защо взаимоотношенията се развиват така, както се.

За мен рейтингът ѝ далеч не трябва да е 4/5, а ако съдържанието ѝ все пак ви е любопитно, можете просто да погледнете избрани цитати от нея, ще е достатъчно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *